CAMILLA
Camilla Ege Tønnesen
Kiropraktor MNKF
Camilla er daglig leder og medeier. Hun er utdannet fra Anglo European College of Chiropractic i Bournemouth England. Etter endt masterutdannelse har hun bred erfaring med å jobbe tverrfaglig i klinikker med flere andre profesjoner. Hun har tatt mange kurs etter endt utdannelse både for å videreutvikle teoretisk kunnskap og behandlingsteknikker.

Camilla har jobbet mye med idrettsutøvere og har vært en del av behandlerapparatet på idrettsarangementer i inn og utland.

stine
Stine Sæstad Endresen
Kiropraktor MNKF
Stine er også medeier og utdannet kiropraktor fra Anglo European College of Chiropractic i Bournemouth England.

Hun har interesse for forebygging av ryggproblemer samt behandling av barn og gravide. Videre er hun opptatt av forebyggende helse og legger stor vekt på å utdanne sine pasienter i forhold til deres situasjon og behandlingsopplegg.

Stine har siden studietiden hatt interesse for behandling av kjeve og kjeveproblematikk.

Maren Anfinsen
Kiropraktor MNKF
Maren er utdannet kiropraktor fra Anglo European College of Chiropractic i Bournemouth, England. Hun er opptatt av en helhetlig tilnærming til pasientens muskel og skjelettplager og søker å finne årsaken bak det aktuelle problemet. I sitt arbeid benytter hun ulike manuelle teknikker som leddmanipulasjon, bløtvevsbehandling samt råd og veiledning vedrørende forebygging og ergonomi. Maren har tatt flere kurs innen behandling av ekstremiteter og rehabilitering av rygg og nakkeplager.

Tina Eckholdt
Kiropraktor MNKF
Tina er utdannet kiropraktor fra Anglo European College of Chiropractic i Bournemouth, England. Hun har flere års erfaring med å jobbe på tverrfaglige klinikker. I tillegg til manuell behandling som bl.a. manipulasjonsbehandling og bløtvevsteknikker er Tina opptatt av å gi pasientene verktøy for å unngå smerte og har fokus på å tilpasse individuelle behandlingsopplegg etter pasientens behov og mål.

Bastiaan Henneman
Fysioterapeut

Bastiaan tok sin utdannelse ved Saxion University of Applied science i Nederland.
Etter endt utdannelse har han tatt kurs innen ortopedisk medisin.
Han har høy kompetanse innen behandling av muskel og skjelettplager og har sine spesielle interesseområder på kne, skuldre ankler og rygg.
Bastiaan har stor interesse for forebygging og behandling av idretssskader og har tidligere jobbet med lokale lag som EIK og Stavanger Oilers.
Aktiv behandling er en rød tråd i hans yrke.

Monica N. Stenberg
Resepsjonist