Nakkesmerter

Nakkens funksjoner er kompliserte og spiller en helt sentral rolle i bevegelsesapparatet.
Finmekanikken i nakken består av et intrikat samspill mellom ledd, følsom dyp muskulatur og store deler av nervesystemet. Vi er derfor helt avhengig av at nakkens finmekanikk er intakt for å holde balansen, utføre presise bevegelser og orientere oss etter sanseinntrykk fra syn og hørsel. Smerter i nakken er ofte stressrelatert eller oppstår etter feilbelastninger enten over kort tid eller over lang tid. Ofte skylles smertene spenninger i nakkens muskler eller låsninger nedsatt funksjon i nakkens ledd. Noen ganger assosieres nakkesmerter av hodeverk, svimmelhet eller smerter/nummenhet i armer.

Vår behandling søker å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem for å redusere smerte, fremme generell helse og gi økt livskvalitet. I behandlingen av den enkelte pasient legges det vekt på å se pasienten i et helhetsperspektiv etter en totalvurdering. Tverrfaglig samarbeid kan for noen være nyttig. Oftest anvender vi hendene i selve behandlingen og bruker en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem:

  • Spesifikk leddbehandling
  • Tøyninger
  • Muskulære teknikker
  • Nevrologiske teknikker
  • Stabiliserende trening
  • Øvelser, råd og veiledning

nakke