Skulder

Smerter i skulderen er svært vanlig og kan ha flere forskjellige årsaker som din behandler kan undersøke, diagnostisere og behandle. Alle armbevegelser er avhengige av en god, normal rytmisk bevegelse mellom skulderblad, rygg, krageben og skulder. Dersom skuldermekanikken ikke fungerer, vil dette gi feilbelastninger i nakke, rygg, skuldre og armer.

 

Fellesnevnere for de vanligste skulderlidelsene er akutt skade eller feilbelastning over tid. Skulderbladenes stilling og støttemuskulatur spiller en spesielt viktig rolle ved alle armbevegelser. Ensidige arbeidsstillinger gjør at armene lett blir holdt litt ut fra siden av kroppen med runde, fremoverbøyde skuldre. I denne stillingen mister skulderbladet sin muskulære støtte, de små, stabiliserende skuldermusklene overbelastes og det kan bli trangt for senene som går innunder kragebenet frem til selve kuleleddet i skulderen.

Over tid kan lett det oppstå betennelse og slitasjeforandringer i sener og ledd.

 

Noen av årsakene til skuldersmerte er:

 

Frossen skulder

En frossen skulder kan oppstå akutt eller komme snikende på over tid. Den kjennetegnes ved at den påvirkede skulderen får redusert bevegelighet. Et vanlig forløp karakteriseres ofte av at først blir skulderen stiv og vond for deretter å stivne helt eller delvis. Det er viktig å få stilt en korrekt diagnose for å få riktige øvelser for tilstanden. I en akutt fase kan tabletter smertedempende.  Å få behandlet muskulaturen i skulderbuen samt sørge for god bevegelighet av skulderblad og rygg kan øke bevegelsigheten i skulder og virke smertelindrende. Tilstanden er vanskelig å behandle, men prognosen for pasienter med frossen skulder er god. 95% av pasientene blir helt friske, men det kan ta opp til ett og to år.

 

 

Sene- og slimposebetennelse i skulderen

De største leddnære musklene som stabiliserer skulderleddet heter supraspinatus og infraspinatus og utgjør deler av det vi kaller rotatorcuffen. Det er i senene til disse musklene at det oftest blir betennelse.

Når en sene er betent, oppstår  smerter når muskelen brukes. Senen blir tykk og hoven og kommer i klem når armen løftes over hodet. Dette kalles IMPINGEMENT SYNDROM. Mellom den store skulderkappemuskelen (deltoideus) og rotatorcuffen ligger en slimpose som smører bevegelsen mellom muskellagene. Denne kan også bli betent og dette kalles SUBACROMIAL BURSITT.

 

Vanlige symptomer ved senebetennelse/impingement:

 

·         Skarp smerte i skulderen når en løfter armen sideveis og opp, særlig over skulderhøyde

·         Smerter om natten, spesielt ved ligging på skulder

·         Verk i overarmen rett nedenfor skulderen, noen ganger helt ned til underarm og hånd.

·         Hoven, varm og øm muskulatur

 

Dette kan du gjøre selv:

·         Plasser is eller kuldepakninger i ca. 20 min på smertestedet

·         Ved store akutte smerter kan et fatle være til hjelp de første par dagene

·         Lett bevegelse uten store smerter er bra, men unngå de mest smertefulle bevegelsene.

·         Unngå å ligge på den vonde skulderen.

 

Ved skulderplager er det viktig å både behandle skulderen lokalt

for å dempe smerte, redusere betennelsen og øke blodtilførselen, samt gjenopprette normal bevegelighet i nakke, skulderblad, krageben og skulderledd.

 

 

Muskelsmerter (myalgi)

Dette er noe de fleste av oss har erfart. Hvis muskulaturen overbelastes eller feilbelastes over lengre tid vil det begynne å verke og det dannes triggerpunkter i muskulaturen. Aktive triggerpunkter vil gi en verkende smerte hele tiden fra muskelen. Latente triggerpunkter gir smerte ved trykk, aktivitet og belastning.

Ved alle skulderdiagnoser er det svært viktig å fjærne årsaken til feilbelastningen. Leddlåsninger i nakke og mellom skulderblad er ofte skyld i at muskulaturen ikke er i balanse, noe som igjen vil resulterer i et unormalt bevegelsesmønster. Da vil muskulaturen bli stram, uelastisk og det dannes triggerpunkter. Dette er punkter i musklene som er svært ømme å trykke på og hvis de er aktive kan avgi konstant verk. Øm og verkende muskulatur i nakke og skulder gir lokal smerte, men kan også være årsak til smerte som stråler ned i armen.