Spedbarn og barn

En fødsel kan være stor anstrengelse for et barn, og kan i noen tilfeller føre til problemer i nakke og rygg. Det samme kan stillinger i mors mage.

Noen av de vanligste årsakene til at foreldre tar med spedbarn for å bli undersøkt er problemer relatert til uro og gråt/kolikk lignende plager. I noen tilfeller er det også relatert til bevegelse og form, slik som at spedbarnet sliter med å snu hodet fra side til side, ligger skjevt og/eller har en hodeform som er skjev. Andre ganger manifesterer muskel og skjelettproblemer i barn seg som problemer med amming feks at barnet bare vil amme på den ene siden, eller at han/hun viser ubehag ved visse ammestillinger. I eldre barn sees det ofte som motoriske problemer i forhold til bevegelse. Den vanligste årsaken til å få barnet undersøkt i denne alderen er derfor ofte problemer med å krabbe/gå eller tegn til smerte i nakke, armer eller ben.

Det er viktig med en nøye undersøkelse av både barn og spedbarn for å sørge for at det ikke er andre årsaker til plagene. Kiropraktoren og fysioterapeuten ser etter funn som er relavante i forhold til barnets problem, og om dette er noen som kan behandles.

Behandlingen av barn og spedbarn er en del av utdanningen til både kirorpaktorer og fysioterapeuter, og behandlingen er ganske forskjellig fra behandling av eldre barn og voksne. Behandlingen hos de aller minste består av lette trykk med fingertuppene på ledd og lette «tøyninger» av muskulatur og bindevev.

spedbarn

undersøkelsebarn